Ochrana osobných údajov
 • HYDROTEAM, spol. s r.o.

  Sme moderná firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a projektovania
  vodohospodárskych stavieb a systémov na úseku vodného hospodárstva,
  životného prostredia a inžinierskych sietí.

 • Projektové a inžinierske služby
  vo vodnom hospodárstve
  a plynárenstve

  Činnosť spoločnosti sa dotýka všetkých etáp prípravy, zhotovenia, posudzovania a realizácie projektov, predovšetkým vodohospodárskych stavieb,
  počínajúc spracovaním geodetických a geologických prieskumov, všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie a končiac výkonom
  autorského a stavebného dozoru v priebehu výstavby.