Ochrana osobných údajov
  • Domov
  • >
  • Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tu poskytujeme informácie o spracovávaní a ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti HYDROTEAM, spol. s r. o. , Vaše osobné dáta získavame, uchovávame a spracovávame v súlade so Všeobecnými nariadeniami EU o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Kontaktné údaje

Sídlo: Potočná 377/37, 900 84 Báhoň
Prevádzka: Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@hydroteam.sk, + 421 2 4445 8501

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

Spracovávame len tieto osobné údaje:

  • meno a kontaktné informácie (e-mail, poštovná adresa, telefónne číslo)
  • obsah vašej komunikácie s nami (vaše žiadosti o informácie o našich produktoch a službách, žiadosti o technickú pomoc a vypracovanie cenovej ponuky)
  • ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytujete (podklady k vypracovaniu cenových ponúk)

Osobné údaje získavame hlavne priamo od vás pri osobnom rokovaní, z vizitiek, telefonických rozhovorov, elektronickej korešpondencie.
Vaše osobné údaje získavame tiež z titulu našich zmluvných vzťahov s našimi obchodnými partnermi.
Naša spoločnosť nespracováva žiadne údaje spadajúce do Zvláštnych kategórií osobných údajov, ako je definované v Nariadení.

Využitie osobných údajov, ich skladovanie a doba skladovania

Osobné údaje využívame na individuálnu komunikáciu s vami v rámci plnenia služieb zákazníkom. Osobné údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch. Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (t.j. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a na základe vami udeleného súhlasu po dobu 10 rokov, ak nebude tento váš súhlas so spracovaním osobných údajov z vašej strany odvolaný.