Ochrana osobných údajov

Inžiniersko – geologické služby

Inžiniersko-geologický prieskum realizujeme ako podklad pre návrhy rôznych stavebných objektov a overuje sa ním geologická stavba predmetného záujmového územia, charakter budúcej základovej pôdy, jej fyzikálno-mechanické vlastnosti. Cieľom tohto prieskumu je navrhnúť bezpečné a ekonomicky najvýhodnejšie zakladanie budúcich objektov.